Przedstawiamy Wam artykuł jednej z uczestniczek światowych Dni Młodzieży w Polsce. Oto w jaki sposób młodzież w Gabonie przezywa swój wyjazd na spotkanie z Ojcem Świętym w naszym kraju…

Dni Młodzieży w Krakowie są ważnym wydarzeniem dla całej Polski. W zasadzie kraj ten, który jest ojczystą ziemią Jana Pawła II, od dawna stał się miejscem pielgrzymek dla chrześcijan. W związku z Dniami Młodzieży, wspólnota Kapucynów w Gabonie, we współpracy z Siostrami Serafitkami zorganizowali wyjazd dla młodych, którzy chcą udać się do Polski, aby spotkać się z Papieżem Franciszkiem pod koniec lipca tego roku.

Aby zrealizować ten zamiar Bracia Kapucyni i Siostry przygotowali program, który jest realizowany od początku ogłoszenia Dni młodych chrześcijan z całego świata. Dokładnie pierwsze nasze spotkanie odbyło się we wrześniu 2014 roku.

W ten sposób zjeżdżamy się razem w każdy ostatni piatek miesiąca. Podczas tych comiesięcznych spotkań są wygłaszane konferencje dla młodych oraz inne nauczanie, które ma na celu przybliżenie nam wartości proponowanych podczas Spotkań z Papieżem. Bierzemy nawet udział w przyspieszonym kursie języka polskiego…  My młodzi przygotowujemy sie również indywidualnie poprzez codzienną modlitwę różańcową i naukę hymnu Spotkań po francusku, ale i też po polsku.

Na marginesie tego przygotowania duchowego, realizujemy również projekty, które zostały zapoczątkowane aby pomóc nam jakoś zebrać pieniądze na bilet oraz pobyt w Polsce. Była to przede wszystkim sprzedaż kanapek na terenie Sanktuarium (po mszach niedzielnych), sprzedaż soków, ciast, koszulek, kwiatów i innej tego typu dekoracji. W każdą niedzielę miesiąca wydajemy i kolportujemy, na terenie Sanktuarium, gazetkę parafialną. Jest to gazetka, która ma na celu wzmocnić wiarę każdego z nas a w szczegolności młodych Pielgrzymów, aby mogli zgłębiać święte Pisma oraz nauczanie świętych, którzy są naszymi przewodnikami po drogach wiary.

Specjalnie na Spotkanie Młodych z Papieżem w Polsce kupiliśmy sobie tkaninę z wizerunkiem Jana Pawła II oraz Jezusa Miłosiernego, tak aby i poprzez nasz strój pokazać jedność naszej grupy i nasze afrykańskie korzenie. Odnośnie stroju to warto wspomnieć, że będzie on również ubogacony przez specjalne koszulki przygotowane na tę okoliczność. Tak więc młodzi z Melen (gdzie mieści się Sanktuarium Maryjne) i z Ntum (parafia kapucyńska) przygotowują się na to wydarzenie “pełną parą”.

W tym miejscu warto przypomnieć, że Światowe Dni Młodzieży powstały z inicjatywy św. Jana Pawła II w trakcie Roku Świętego Odkupienia 1993/1994. Właśnie na to wydarzenie, w kwietniu 1984 roku, a była to Palmowa Niedziela, przybyło do Rzymu około 250 000 młodych z całego świata.  Następnego roku, w 1985, Papież ponowił swoje zaproszenie a było to podczas Międzynarodowego Roku Młodzieży ogłoszonego przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Tym razem do Rzymu przybyło juz 350 000 młodych.

Patrząc na to wszystko można stwierdzić, że i przyszłe spotkanie z Papieżem jest wydarzeniem ważnym dla młodych. Będziemy mieli co wspominać, tym bardziej, że entuzjazm nas nie opuszcza lecz wzrasta z dnia na dzień.

Virginie

(tłum. MZ)