Zainicjowana 6 lat temu przez parafię Matki Bożej Morza z Cocobeach pielgrzymka piesza odbyła się z  Ayong do Cocobeach i trwała trzy dni. 2 lata temu również parafia św Tomasza z Ntoum zaangażowała się w to dzieło. Ilość dni marszu wzrosła do 5 na odcinku 83 km. Tegoroczna pielgrzymka piesza miała miejsce od 18 do 22 czerwca a zakończyła się 23 czerwca świętem Matki Bożej Morza. Pielgrzymka była prowadzona przez pięciu braci Kapucynów z różnych parafii  (Cocobeach Ntoum i Essassa) natomiast temat wokół którego zorganizowano szereg działań brzmiał: „Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu! ” (Mk 9,24). Każdego dnia program wyglądał następująco: mieliśmy Mszę świętą rano, śniadanie i marsz. Podczas marszu, były pieśni, modlitwy, nauki, wyznania i dzielenie. Wieczorem, po kąpieli (często w różnych egzotycznych miejscach… przyp. MZ) i braterskim posiłku oferowanym przez tutejszych chrześcijan, zazwyczaj była modlitwa lub ognisko na koniec dnia.

Nauczanie opracowane podczas pięciu dni oscylowało wokół głównego tematu. Pierwszego dnia, na przykład wykonano wprowadzenie do głównego tematu; położono nacisk na małość naszej wiary, w tym sensie, że jest ona jeszcze bardzo młoda, dlatego wciąż musi się rozwijać. Drugi i trzeci dzień, nauczanie oparło się na tym, co pozwala naszej wierze wzrastać. Nauczanie w dniu czwartym miało na celu zwiększyć potrzebę dzielenia się swoją wiarą z tymi, którzy nie wierzą. Ostatniego dnia marszu, katecheta wezwał pielgrzymów do pojednania z bliźnimi, aby cieszyć się z owoców pielgrzymki. W końcu z wielkim entuzjazmem pielgrzymi weszli do kościoła Matki Bożej Morza w Cocobeach.

Następnego dnia, w niedzielę rano, obchody święta Matki Bożej Morza zaczęły się od procesji maryjnej ulicami miasta Cocobeach, a następnie odbyła się Msza święta. Następnie odbyła się wielka uczta wieńcząca całe święto. Szczęśliwi pielgrzymi z różnych parafii, powrócili do domów. Wyjeżdżając stamtąd, niektórzy pielgrzymi wyrazili swoje opinie. Dla Ashtone (Aszton): „Ta pielgrzymka była wspaniała, stworzyliśmy jedna dużą rodzinę, dobrze się bawiliśmy. Szkoda że trzeba wyjeżdżać. ” Edwige (Jadwiga, 15) mówi: „Po raz pierwszy w moim życiu przeżyłam takie niezwykłe doświadczenie, gdzie nauczanie było bardzo ubogacające.” Pierre (Piotr,18) stwierdził, że „droga pieszo była krótsza niż jazda tutaj samochodem a nauczanie było bardzo ciekawe. Bardzo mi się podobało.” Agnes (Agnieszka, 12 lat). „Poszłam, bo chciałam pogłębić swoją wiarę a droga nie była trudna. ” Tatiana (29): „Jest to ciekawe doświadczenie. Na początku nie wierzyłam, ale z pomocą Bożą doszliśmy. Był to czas odkrywania nowych modlitw, pieśni, wymiany zdań z innymi kapłanami, niż ci z  mojej parafii. ” Dla Marcelle (Marcelina, 26) „Trudno było iść te 83 km, ale to było dobre doświadczenie, które pozwoliło mi poczuć się wolną, chcę tu wrócić.”

W pieszej pielgrzymce Ntoum – Cocobeach wzięło udział około 140 osób z różnych środowisk. Każdy z nas chciał pogłębić swoją wiarę i dowiedzieć się więcej o swoim bliźnim. Spotykamy się następnego roku!

br. Piotr Wrotniak OFMCap