NTOUM

Przez pewien czas parafia pod wezwaniem św. Tomasza w Ntoum oraz parafia Matki Bożej Morza w Cocobeach, z powodów braków personalnych w diecezji, połączone były w jedno i zarządzane przez proboszcza z Ntoum (pracowali tam najpierw księża ze Zgromadzenia Ducha Świętego, a potem z Zakonu Norbertanów). Od 25 grudnia 2002 roku, czyli od dnia instalacji br. Jerzego Siedleckiego jako proboszcza parafii w Ntoum i w Cocobeach, oba te ośrodki znalazły się pod duchową kuratelą braci Kapucynów. Praca w tych parafiach polegała na ciągłych wędrówkach między jednym, a drugim miastem oraz na okresowych wizytach w licznych kaplicach dojazdowych na wioskach.

Przez jakiś czas, w latach 2009-2010, bracia mieszkający w Ntoum dojeżdżali również do sąsiedniej, bardzo starej jak na warunki gabońskie, parafii św. Pawła w Dongila. W czasach swej świetności było to ważne centrum duszpasterskie, wielka stacja misyjna i prężny ośrodek edukacyjny. Dziś, po wybudowaniu dróg ziemnych i spadku znaczenia połączeń rzecznych, miasteczko i parafia mocno podupadły.

W parafii (około 20 tys. ludzi) znajduje się przedszkole ze żłobkiem oraz przychodnia zdrowia prowadzona przez braci. Poza tym na naszym terenie mieści się szkoła podstawowa. Parafia obsługuje duszpastersko wiele okolicznych wiosek, gdzie bracia dojeżdżają z sakramentami. Spotykają się u nas takie wspólnoty religijne jak Neokatechumenat, Odnowa w Duchu Świętym, Legion Maryi, Stowarzyszenie Studentów Katolickich, Młodzi Świata, Ekipy Notre Dame, ministranci oraz chóry (jest ich tutaj trzy).

W lipcu 2012 parafia obchodziła pięćdziesiątą rocznicę swojego istnienia.

26 czerwca 2014 roku był datą tragiczną dla naszej wspólnoty kapucynów, gdyż tego dnia zmarł na malarię nasz współbrat Paweł Truszkowski. We wspólnocie parafialnej w Ntoum pełnił on funkcję proboszcza.

W tutejszym klasztorze mieszkają: br. Sławomir Siczek (gwardian klasztoru), br. Dariusz Jagodziński (proboszcz parafii) oraz tercjarz Tomas (osoba świecka mieszkająca z braćmi w klasztorze).