ESSASSA

Pierwszy dom naszej misji w Gabonie.

Tutejsza parafia została założona w 1996 roku; patronem jest św. Tereska od Dzieciatka Jezus. Początkowo parafia obejmowała swoim zasięgiem trzy duże wioski, położone wzdłuż głównej drogi narodowej: Essassa, Nkok i Nkol Tang. W następnych latach dołączano do parafii kolejne miejscowości (Bikele, Bizango, Ayeme Plaine i Ayeme Maritime), co spowodowało, że parafia stała się dość rozległa i bardzo zróżnicowana. Przed erygowaniem parafii, wszystkie wioski znajdujące się na jej terenie były pod opieką duszpasterską misjonarzy lub księży diecezjalnych dojeżdżających tam z Libreville lub z Ntoum. Wioski miały swoje kaplice dojazdowe oraz okresowe liturgie i katechezy. Początkowo misjonarze docierali w te tereny drogą morską, wpływając do rzek i płynąc w ich górę, później, wraz z pracami przy wyrębie lasu, pojawiła się droga lądowa, najpierw ziemna, następnie asfaltowa. Ludzie zaczęli migrować z brzegów rzek w stronę drogi, przenosząc tym samym całe wioski w nowe miejsca. Jeszcze w epoce kolonialnej dzieci z wiosek zabierane były do stolicy, gdzie mieszkały w internatach i chodziły do szkół, najczęściej misyjnych. Do swoich wiosek przyjeżdżały tylko na wakacje. W ten sposób wykształcono całe pokolenie, które po uzyskaniu niepodległości w 1960 roku przejęło odpowiedzialność za sprawy kraju. Trudno znaleźć jakiegoś ministra lub wysokiego urzędnika, który nie byłby absolwentem jednej z misyjnych szkół. W samym Essassa znajduje się dodatkowo jedyny w Gabonie klasztor kontemplacyjny Sióstr Klarysek, one również od lat zabiegały o obecność w archidiecezji któregoś z zakonów franciszkańskich.

W parafii spotykają się takie grupy jak: Odnowa w Duchu Św., ministranci oraz dwa chóry kościelne.

Na terenie parafii bracia, przy pomocy tutejszej ludności, prowadza przedszkole dla dzieci od 3 do 5 lat. Tutejsza wspólnota kapucyńska podjęła się zbudowania przychodni zdrowia, aby nawet ci najubożsi mieli swobodny dostęp do opieki zdrowotnej.

Obecnie w tutejszym klasztorze mieszkają: br.Daniel Stelmaszek (gwardian klasztoru i proboszcz parafii) br. Grzegorz Swiderski (wikary klasztoru i parafii) oraz br. Michał Saniewski.